SloveniaTRBOVLJE
Splosna bolnisnica Trbovlje - Enota za zilne bolezni in zilne pristope / General Hospital Trbovlje - Vascular access unit
Contact: Bostjan Leskovar; leskovar.bostjan@gmail.com
LJUBLJANA
University Medical Centre Ljubljana, Department of Nephrology, Center for peritoneal dialysis and chronic hemodialysis
Contact: Jakob Gubensek; jakob.gubensek@kclj.si and Jernej Pajek; jernej.pajek@mf.uni-lj.si